Мебели Италия
Since 2006

Градински мебели

Саксия Plust Collection Серия ROO RGB LED Саксия Plust Collection Серия ROO RGB LED

Код: 8235 Саксия с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 51*51*175 Цена: 894,00 лв.
Код: А4183 LED осветление Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: 9235 Саксия с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 51*51*175 Цена: 941,00 лв.
Код: А4182 LED осветление Цена за 1бр: 150,00 лв.

Лампа Plust Collection Серия ROAMING RGB LED Лампа Plust Collection Серия ROAMING RGB LED

Код: 8275 Лампа с LED осветление за вътрешно/въшно обзавеждане
Размери: 33*29*30 Цена: 491,00 лв.

Саксия Plust Collection Серия REBELOT RGB LED Саксия Plust Collection Серия REBELOT RGB LED

Код: 8224 Саксия с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 135*102 Цена: 1608,00 лв.
Код: А4183 LED осветление Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: 9224 Саксия с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 135*102 Цена: 1654,00 лв.
Код: А4182 LED осветление Цена за 1бр: 150,00 лв.

Саксия Plust Collection Серия NICOLE RGB LED Саксия Plust Collection Серия NICOLE RGB LED

Код: 8208 Саксия с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 39*175 Цена: 768,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане Цена за 1бр: 150,00 лв.
Код: А4194 Основа за саксия ø51 Цена за 1бр: 298,00 лв.

Мебели за Заведения Plust Collection Серия JETLAG RGB LED Мебели за Заведения Plust Collection Серия JETLAG RGB LED

Код: 8291 Пейка с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 175*145*42 Цена: 1229,00 лв.
Код: А4449 Фиксираща система Цена: 94,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане Цена за 1бр: 150,00 лв.

Код: 8293 Фотьойл с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 70*62*72 Цена: 550,00 лв.
Код: А4449 Фиксираща система Цена: 94,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4182 LED осветелние за външно обзавеждане Цена за 1бр: 150,00 лв.

Лампа Plust Collection Серия ICE-CAP RGB LED Лампа Plust Collection Серия ICE-CAP RGB LED

Код: 8243 Лампа с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 28*117,5 Цена: 386,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане Цена за 1бр: 150,00 лв.

Саксия Plust Collection Серия HUMPREY RGB LED Саксия Plust Collection Серия HUMPREY RGB LED

Код: 8226 Саксия с LED осветелние за вътрешно обзавеждане
Размери: 65*57*126 Цена: 868,00 лв.
Код: А4183 LED осветелние за вътрешно обзавеждане Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4194 Основа за саксия ø51 Цена за 1бр: 298,00 лв.
Код: 9226 Саксия с LED осветелние за външно обзавеждане
Размери: 65*57*126 Цена: 915,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за външно обзавеждане Цена за 1бр: 150,00 лв.
Код: А4194 Основа за саксия ø51 Цена за 1бр: 298,00 лв.

Лампа Plust Collection Серия HORN RGB LED Лампа Plust Collection Серия HORN RGB LED

Код: 8234 Лампа с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 68*63*180 Цена: 980,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за въшно обзавеждане Цена за 1бр: 150,00 лв.

Саксия Plust Collection Серия HARBO RGB LED Саксия Plust Collection Серия HARBO RGB LED

Код: 8269 Саксия с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 94*175 Цена: 1287,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4194 Основа за саксия ø51 Цена за 1бр: 298,00 лв.
Код: 9269 Саксия с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 94*175 Цена: 1334,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане Цена за 1бр: 150,00 лв.
Код: А4194 Основа за саксия ø51 Цена за 1бр: 298,00 лв.

Мебели за Заведения Plust Collection Серия GUMBALL RGB LED Мебели за Заведения Plust Collection Серия GUMBALL RGB LED

Код: 8263 Диван с LED осветление
Размери: 165*88*66 Цена: 1364,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане
Цена за 2бр: 300,00 лв.
Код: 8246 Фотьойл с LED осветление
Размери: 92*86*65 Цена: 548,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане
Цена за 1бр: 150,00 лв.

Аксесоар Plust Collection Серия GODOT RGB LED Аксесоар Plust Collection Серия GODOT RGB LED

Код: 8261 Аксесоар с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 43*40*176 Цена: 644,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане
Цена за 1бр: 99,00 лв.

Мебели за Заведения Plust Collection Серия FURA RGB LED Мебели за Заведения Plust Collection Серия FURA RGB LED

Код: 8294 Стол с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 34*75 Цена: 211,00 лв.
Код: А4364 LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Цена за 1бр: 374,00 лв.
Код: 8295 Маса с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 38*97 Цена: 293,00 лв.
Код: А4364 LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Цена за 1бр: 374,00 лв.

Саксия Plust Collection Серия DROP RGB LED Саксия Plust Collection Серия DROP RGB LED

Код: 8254 Саксия с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 69*73 Цена: 360,00 лв.
Код: А4183 LED осветеление за вътрешно обзавеждане
Цен за 1бр: 99,00 лв.
Код: 9254 Саксия с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 69*73 Цена: 407,00 лв.
Код: А4182 LED осветеление за външно обзавеждане
Цена за 1бр: 150,00 лв.

Саксия Plust Collection Серия CUBALIBRE RGB LED Саксия Plust Collection Серия CUBALIBRE RGB LED

Код: 8223 Саксия с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 88*98 Цена: 894,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане
Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: 9223 Саксия с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 88*98 Цена: 941,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане
Цена за 1бр: 150,00 лв.

Саксия Plust Collection Серия BUBA RGB LED Саксия Plust Collection Серия BUBA RGB LED

Код: 8202 Саксия с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 71*175 Цена: 969,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане
Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: 9202 Саксия с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 71*175 Цена: 1016,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане
Цена за 1бр: 150,00 лв.

Саксия Plust Collection Серия BOYO RGB LED Саксия Plust Collection Серия BOYO RGB LED

Код: 8270 Саксия с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 110*90 Цена: 1053,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане
Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4194 Фиксираща основа ø51 Цена: 298,00 лв.
Код: 9270 Саксия с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 110*90 Цена: 1100,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане
Цена за 1бр: 150,00 лв.
Код: А4194 Фиксираща основа ø51 Цена: 298,00 лв.

Мебели за Заведения Plust Collection Серия BIG CUT RGB LED Мебели за Заведения Plust Collection Серия BIG CUT RGB LED

Код: 8279 Фотьойл с LED осветление за вътрешно обзавеждане
Размери: 102*81*73 Цена: 1521,00 лв.
Код: А4183 LED освателение за вътрешно обзавеждане
Цена за 1бр: 99,00 лв.
Къд: 8279 Фотьойл с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 102*81*73 Цена: 1521,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане
Цена за 1бр: 150,00 лв.
Код: 8280 Модул с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 81*60*73 Цена: 1287,00 лв.
Код: А4183 LED осветелние за вътрешно обзавеждане
Цена за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане
Цена за 1бр: 150,00 лв.
Код: 8281 Ъгъл с LED осветление за вътрешно/външно обзавеждане
Размери: 81*81*73 Цена: 1404,00 лв.
Код: А4183 LED осветление за вътрешно обзавеждане
Цен за 1бр: 99,00 лв.
Код: А4182 LED осветление за външно обзавеждане
Цена за 1бр: 150,00 лв.

Бар Plust Collection Серия BARTOLOMEO RGB LED Бар Plust Collection Серия BARTOLOMEO RGB LED

Код: 9289 Бар Рафт с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 80*50*150 Цена: 1147,00 лв.
Код: А4182 LED осветление Цена за 1бр: 150,00 лв.
Код: 8278 Бар Ъгъл с LED осветление за външно обзавеждане
Размери: 75*75*110 Цена: 913,00 лв.
Код: А4182 LED осветление Цена за 1бр: 150,00 лв.
Код: 8288 Бар с LED осветление (мивка, 2бр: места за лед, плот и рафт)
Размери: 160*70*110 Цена: 4563,00 лв.
Код: А4182 LED осветление Цена за 3бр: 450,00 лв.


<< previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 next >>

Градински мебели

Градински мебели - италиански мебели за дома и офиса. Луксозна мека мебел, спални, столове, ъглови дивани, мебели за баня, масажни офис столове, шкафове, картини за стена, аксесоари. Мебели Италия.

Свалете нашето мобилно приложение от app storeСвалете нашето мобилно приложение от google play store


Сподели със своите приятели:    Twitter Facebook Свежо