Мебели Италия
Since 2006

AHURA

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

SR1467K/AOLY Котка седнала 25*20*36 Цена: 422,00 лв.
SR1467K/1/AOLY Котка седнала 20*16*30 Цена: 342,00 лв.
SR1467K/NOLY Котка седнала 25*20*36 Цена: 470,00 лв.
SR1467K/1/NOLY Котка седнала 20*16*30 Цена: 385,00 лв.
SR1616C/AOLY Котка легнала 26*20*15 Цена: 356,00 лв.
SR1616C/NOLY Котка легнала 26*20*15 Цена: 399,00 лв.
SR1615C/AOM Бигъл легнал 26*22*14 Цена: 392,00 лв.
SR1615C/NOM Бигъл легнал 26*22*14 Цена: 456,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

S1750C/AOLY Боксер 20*13*23 Цена: 418,00 лв.
S1751C/AOLY Боксер 18*12*23 Цена: 418,00 лв.
S1750C/NOLY Боксер 20*13*23 Цена: 452,00  лв.
S1751C/NOLY Боксер 18*12*23 Цена: 452,00 лв.
S1752C/AOLY Котка 22*12*20 Цена: 349,00 лв.
S1753K/AOLY Котка 18*12*23 Цена: 349,00 лв.
S1752C/NOLY Котка 22*12*20 Цена: 384,00 лв.
S1753K/NOLY Котка 18*12*23 Цена: 384,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

SR1633C/AOM Бигъл 23*15*25 Цена: 281,00 лв.
SR1633C/1/AOM Бигъл 18*12*19 Цена: 263,00 лв.
SR0592C/AOM Статуя Куче 19*13*16 Цена: 263,00 лв.
SR1633C/NOM Бигъл 23*15*25 Цена: 310,00 лв.
SR1633C/1/NOM Бигъл 18*12*19 Цена: 289,00 лв.
SR0592C/NOM Статуя Куче 19*13*16 Цена: 289,00 лв.
SR0802C/AOLY Статуя Боксер 25*16*26 Цена: 453,00 лв.
SR0801C/AOLY Статуя Боксер 25*16*26 Цена: 453,00 лв.
SR0801C/NOLY Статуя Боксер 25*16*26 Цена: 520,00 лв.


24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

S1121K/2/AOM Седнало куче 30*44 Цена: 1461,00 лв.
S1121K/2/NOM Седнало куче 30*44 Цена: 1525,00 лв.
SR0555K/AOM Легнало куче 93*46*45 Цена: 3653,00 лв.
SR0555K/1/AOM Легнало куче 74*38*36 Цена: 2338,00 лв.
SR0555K/2/AOM Легнало куче 66*32*30 Цена: 1461,00 лв.
SR0555K/NOM Легнало куче 93*46*45 Цена: 4018,00 лв.
SR0555K/1/NOM Легнало куче 74*38*36 Цена: 2566,00 лв.
SR0555K/2/NOM Легнало куче 66*32*30 Цена: 1525,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

SR0556K/1/AOM Куче легнало 35*11*19 Цена: 370,00лв.
SR0556K/1/NOM Куче легнало 35*11*19 Цена: 411,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

SR1396K/AOLY Хрътка 34*17*38 Цена: 1227,00 лв.
SR1397K/AOLY Хрътка женска 34*17*38 Цена: 1227,00 лв.
SR1728K/AOPLY Хрътка седнала 28*20*48 Цена: 2096,00 лв.
S1570K/AOPLY Хрътка седнала 66*32*36 Цена: 2725,00 лв.
S1570K/NOPLY Хрътка седнала 66*32*36 Цена: 2998,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

SR1495C/AOLY Слон седнал 35*27*45 Цена: 1146,00 лв.
SR1495C/1/AOLY Слон седнал 29*21*32 Цена: 906,00 лв.
R1376/1F/OOP Статуя Слон 43*22*37 Цена: 1268,00 лв.
S0600/AOLY Статуя Слон 42*14*35 Цена: 499,00 лв.
S0601/AOLY Статуя Слон 33*11*29 Цена: 347,00 лв.
S0602/AOLY Статуя Слон 25*9*21 Цена: 212,00 лв.
S0603/AOLY Статуя Слон 19*7*15 Цена: 171,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

SR1586CD/OOP Статуя Гепард 48*26*61 Цена: 3424,00 лв.
SR1586C1D/OOP Статуя Гепард 31*20*43 Цена: 1956,00 лв.
SR1586CS/OOP Статуя Гепард 48*26*61 Цена: 3424,00 лв.
SR1586C1S/OOP Статуя Гепард 31*20*43 Цена: 1956,00 лв.
SR1586CD/P Статуя Гепард 48*26*61 Цена: 3424,00 лв.
SR1586C1D/P Статуя Гепард 31*20*43 Цена: 1956,00 лв.
SR1586CS/P Статуя Гепард 48*26*61 Цена: 3424,00 лв.
SR1586C1S/P Статуя Гепард 31*20*43 Цена: 1956,00 лв.


24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

SR1769C/O Статуя Леопард 51*23*20 Цена: 1406,00 лв.
SR1601C/O Статуя Тигър 27*24*40 Цена: 1368,00 лв.
SR1601C/P Статуя Тигър 27*24*40 Цена: 1394,00 лв.
SR1601C/AOLY Статуя Тигър 27*24*40 Цена: 1080,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

S0045C/BO Седнал Тигър 31*22*44 Цена: 2187,00 лв.
S0045C/NO Седнал Тигър 31*22*44 Цена: 2525,00 лв.
S0005K/BO Статуя Тигър 74*29*27 Цена: 2766,00 лв.
S0005K/NO Статуя Тигър 74*29*27 Цена: 3074,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

R0762/BO Статуя Жираф 34*21*37 Цена: 2418,00 лв.
R0762/1/BO Статуя Жираф 25*16*29 Цена: 1843,00 лв.
R1570/BO Жираф Седнал 41*27*36 Цена: 2147,00 лв.
SR1424C/2/OP Легнал Лъв 50*19*23 Цена: 1349,00 лв.
SR1424C/2/AOLY Легнал Лъв 50*19*23 Цена: 1034,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

R1759/C/OP Статуя Кон 28*20*39 Цена: 1014,00 лв.
0879/OOP Статуя Кон 40*20*43 Цена: 1291,00 лв.
0880/OOP Статуя Кон 34*20*42 Цена: 1291,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

0306/BOP Тройка Коне 40*45*48 Цена: 6002,00 лв.
0308N/BOPL Двойка Коне 42*33*47 Цена: 2890,00 лв.
0878/AOP Двойка Коне 48*20*41 Цена: 3984,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

S1168K/O Статуя Бик 47*16*28 Цена: 1453,00 лв.
S1168K/1/O Статуя Бик 39*14*22 Цена: 1174,00 лв.
S1168K/P Статуя Бик 47*16*28 Цена: 1453,00 лв.
S1168K/1/P Статуя Бик 39*14*22 Цена: 1174,00 лв.
S1168/NOLY Статуя Бик 47*16*28 Цена: 978,00 лв.
S1168/1/NOLY Статуя Бик 39*14*22 Цена: 783,00 лв.
R1232/O Статуя Прасе 44*23*17 Цена: 1099,00 лв.
R1232/1/O Статуя Прасе 33*14*17 Цена: 712,00 лв.
R1232/2/O Статуя Прасе 28*11*13 Цена: 411,00 лв.
R1232/3/O Статуя Прасе 15*8*6 Цена: 203,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

R1465/OP Крокодил 70*29*27 Цена: 2641,00 лв.
R1465/BOLY Крокодил 70*29*27 Цена: 1522,00 лв.
SR1698W2/P Статуя Кобра 37*25*38 Цена: 1677,00 лв.
SR1698W2/1/P Статуя Кобра 37*20*34 Цена: 1337,00 лв.
SR1698W2/BPLY Статуя Кобра 37*25*38 Цена: 1118,00 лв.
SR1698W2/1/BPLY Статуя Кобра 37*20*34 Цена: 876,00 лв.
0117/O Статуя Кобра 40*30*48 Цена: 1962,00 лв.
0120/O Статуя Кобра 24*11*22 Цена: 845,00 лв.
0117/P Статуя Кобра 40*30*48 Цена: 11962,00 лв.
0120/P Статуя Кобра 24*11*22 Цена: 845,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

S1678W/1/AOP Костенурка 24*17*9 Цена: 803,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

S0109W/NO Статуя Охлюв 50*29*25 Цена: 7548,00 лв.
S0109W/AO Статуя Охлюв 50*29*25 Цена: 7095,00 лв.
S1682W/NO Статуя Охлюв 30*22*17 Цена: 2467,00 лв.

Декоративни фигури AHURA Декоративни фигури AHURA

1541P/AO Черупка от стрида 28*28*24 Цена: 587,00 лв.

24К злато, платина и кристали
100% Made in Italy


<< previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 next >>

Zanardello е млада и бързо развиваща се компания с дълбоки корени в историята на производството на Италия.
Мисията на Zanardello е да проектира и произвежда страхотни продукти за жилищни пространства.
Забележителен и уникален са ключовите думи за продуктите.
Zanardello притежава няколко марки, включително:
"Ahura" Фаянс, порцелан и кварц,
"Ronzan" Порцелан,
"Siccart" Дизайн Керамика,
Venti d'Italia луксозни аромати
Лира Lighting (големи проекти за осветление) Zanardello бързо се разширява към други сектори обзавеждане на дома.

Свалете нашето мобилно приложение от app storeСвалете нашето мобилно приложение от google play store


Сподели със своите приятели:    Twitter  Facebook  Свежо