Мебели Италия
Since 2006

STONE iTALY

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия PYRAMID Трапезарна Маса STONE ITALY Серия PYRAMID

Код: 9367/47 Кръгла Трапезарна Маса ø120*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4748,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4748,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 6503,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 6503,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 7654,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 7654,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 9555,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 13065,00 лв.

Код: 9367/51 Кръгла Трапезарна Маса ø130*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5089,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5089,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5801,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5801,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 6796,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 6796,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 8434,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 8434,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 10237,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 13913,00 лв.

Код: 9367/54 Кръгла Трапезарна Маса ø140*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6113,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6113,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 7312,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 7312,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9087,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9087,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 11261,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 15161,00 лв.

Код: 9367/59 Кръгла Трапезарна Маса ø150*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5967,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5967,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6649,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6649,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 7849,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 7849,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9818,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9818,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 12285,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 16380,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ROMA BOAT Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ROMA BOAT

Код: 3204 Трапезарна Маса 200*100*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5314,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5314,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 8063,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 8063,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 7654,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 7654,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 11719,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 14449,00 лв.

Код: 3204/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4456,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4456,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5821,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5821,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 7361,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 7361,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 10237,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 13406,00 лв.

Код: 3204/S Трапезарна Маса 213*110*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5821,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5821,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 8063,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 8063,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 9457,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 9457,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9526,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9526,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 14596,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 17989,00 лв.

Код: 3204/SQ Квадратна Трапезарна Маса 150*150*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6893,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6893,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 8385,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 8385,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 8580,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 8580,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 12772,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 15766,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ROMA CHISELED Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ROMA CHISELED

Код: 5073 Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4456,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4456,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5821,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5821,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 6581,00 лв.

Код: 5073/М Трапезарна Маса 180*90*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4212,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4212,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 4485,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 4485,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 5265,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 5265,00 лв.

Код: 5073/P Трапезарна Маса 170*90*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 3412,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 3412,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 4339,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 4339,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 5089,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 5089,00 лв.

Код: 5073/PQ Квадратна Трапезарна Маса 140*140*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4553,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4553,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5333,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5333,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 5821,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 5821,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ROMA SMOOTH Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ROMA SMOOTH

Код: 5216/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5021,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5021,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 7654,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 7654,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 7312,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 7312,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 11134,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 13767,00 лв.

Код: 5216/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4212,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4212,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5557,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5557,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 7117,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 7117,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 9721,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 12772,00 лв.

Код: 5216/S Трапезарна Маса 213*110*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6922,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6922,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 8336,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 8336,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9087,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9087,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 12158,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 15015,00 лв.

Код: 5216/SQ Квадратна Трапезарна Маса 150*150*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5265,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5265,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 7264,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 7264,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 8190,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 8190,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 11134,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 13816,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия SATURN Трапезарна Маса STONE ITALY Серия SATURN

Код: 5616/L Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6727,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6727,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7654,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7654,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9604,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 12236,00 лв.

 

Код: 5616/М Трапезарна Маса 180*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7186,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9019,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 11505,00 лв.

 

Код: 5616/S Трапезарна Маса 220*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 8092,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 8092,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 10189,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 12938,00 лв.

 

Код: 5616/SQ Квадратна Трапезарна Маса 140*140*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 8092,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 8092,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 10189,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 12938,00 лв.

Код: 5616/SX Трапезарна Маса 240*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 7478,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 7478,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 10189,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 10189,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 12743,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 16380,00 лв.

Код: 5616/XL Трапезарна Маса 320*120*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 17404,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 17404,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 17911,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 17911,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 18427,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 18427,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 21226,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 21226,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 24297,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 31980,00 лв.

Код: 5616/XX Трапезарна Маса 380*130*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 19178,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 19178,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 19695,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 19695,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 20202,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 20202,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 24297,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 24297,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 28148,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 38386,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия SOHO Трапезарна Маса STONE ITALY Серия SOHO

Код: 2236/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6308,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6308,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 8092,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 8092,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 10189,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 14040,00 лв.

Код: 2236/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7186,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9019,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 12236,00 лв.

Код: 2236/Р Трапезарна Маса 170*90*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4777,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4777,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5041,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5041,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 6581,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 7751,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 10793,00 лв.

Код: 2236/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 8385,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 8385,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 10793,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 15083,00 лв.

Код: 2236/PQ Квадратна Трапезарна Маса 140*140*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7751,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7751,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9867,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 13669,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия STILO Трапезарна Маса STONE ITALY Серия STILO

Код: 3086/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5752,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5752,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6532,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6532,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7673,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7673,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9604,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13816,00 лв.

Код: 3086/S Трапезарна Маса 240*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 9331,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 9331,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 9847,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 9847,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 10988,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 10988,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 13309,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 18427,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия TANGLE Трапезарна Маса STONE ITALY Серия TANGLE

Код: 6506/L Трапезарна Маса 200*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 12402,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 15863,00 лв.

Код: 6506/М Трапезарна Маса 180*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 7917,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 7917,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 8092,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 8092,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 8600,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 8600,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 9457,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 11749,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 15229,00 лв.

Код: 6506/O Трапезарна Маса 220*110*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 7673,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 7673,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 8141,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 8141,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 8824,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 8824,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 9457,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 11768,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 15863,00 лв.

Код: 6506/S Трапезарна Маса 220*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 9214,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 9214,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 10237,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 10237,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 12919,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 17131,00 лв.

Код: 6507/51 Кръгла Трапезарна Маса ø130*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6386,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6386,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6532,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6532,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7556,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7556,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9721,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 12285,00 лв.

Код: 6507/55 Кръгла Трапезарна Маса ø140*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6649,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6649,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7410,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7410,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8190,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10189,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13309,00 лв.

Код: 6507/59 Кръгла Трапезарна Маса ø150*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 7117,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 7117,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 7283,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 7283,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7800,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7800,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8697,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10744,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 14449,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия VERTIGO Трапезарна Маса STONE ITALY Серия VERTIGO

Код: 2186/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 7186,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 7186,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 7751,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 7751,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9604,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9604,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 12792,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 17618,00 лв.

Код: 2186/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5850,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5850,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 7186,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 7186,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9019,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9019,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 11963,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 16575,00 лв.

Код: 2186/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 6581,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 7478,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 7478,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 8385,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 8385,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 10189,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 10189,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 13816,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 18739,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия VERTIGO WOOD Трапезарна Маса STONE ITALY Серия VERTIGO WOOD

Код: 2286/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5528,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5528,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5947,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5947,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7410,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7410,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9409,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 12841,00 лв.

Код: 2286/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4992,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4992,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5314,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5314,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5821,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5821,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 6776,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 8453,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 11310,00 лв.

Код: 2286/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5821,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5821,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7849,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7849,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 10091,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 13552,00 лв.

Код: 2286/SX Трапезарна Маса 240*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 10988,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 10988,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 12792,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 17911,00 лв.

Код: 2286/XL Трапезарна Маса 320*120*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 12792,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 12792,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 13552,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 13552,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 14059,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 14059,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 16887,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 16887,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 20202,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 26861,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия WINDOWS Трапезарна Маса STONE ITALY Серия WINDOWS

Код: 6536/L Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6484,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6484,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 7117,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 7117,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7751,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7751,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 11232,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 14917,00 лв.

Код: 6536/М Трапезарна Маса 180*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6259,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6259,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7234,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7234,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8307,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8307,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10579,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13894,00 лв.

Код: 6536/Р Трапезарна Маса 170*90*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5801,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5801,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6259,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6259,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7410,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7410,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9233,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 12285,00 лв.

Код: 6536/S Трапезарна Маса 220*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 7234,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 7234,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 8112,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 8112,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 9526,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 9526,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 11895,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 15863,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ZENITH Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ZENITH

Код: 2016/L Трапезарна Маса 200*100*75
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 6532,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 6532,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6893,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6893,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 7654,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 7654,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9964,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9964,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 12792,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 19178,00 лв.

Код: 2016/М Трапезарна Маса 180*100*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4582,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4582,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 4846,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 4846,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 5089,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 5089,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 6776,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 6776,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 8190,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 12012,00 лв.

Код: 2016/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 7039,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 7039,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 7410,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 7410,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 8161,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 8161,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 10988,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 10988,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 13816,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 20982,00 лв.

Код: 2016/SX Трапезарна Маса 240*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 7673,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 7673,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 8434,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 8434,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 9165,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 9165,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 12012,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 12012,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 14839,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 23029,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ZENITH WOOD Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ZENITH WOOD

Код: 2046/LU Трапезарна Маса 200*100*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4846,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4846,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5236,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5236,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5606,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5606,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7410,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7410,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 13036,00 лв.

Код: 2046/М Трапезарна Маса 180*100*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4582,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4582,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 4846,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 4846,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5089,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5089,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 6776,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 12012,00 лв.

Код: 2046/Р Трапезарна Маса 170*90*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4212,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4212,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 4485,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 4485,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 4829,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 4829,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 6016,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 6016,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 7166,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 10481,00 лв.

Код: 2046/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6308,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6308,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 8434,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9964,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 14839,00 лв.

Код: 2046/SX Трапезарна Маса 240*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 6649,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 6649,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 7283,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 7283,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 7556,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 7556,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 9964,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 9964,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 11768,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 17911,00 лв.

 


<< previous | 1 | 2 | 3
next >>

 

 

Свалете нашето мобилно приложение от app storeСвалете нашето мобилно приложение от google play store


Сподели със своите приятели:    Twitter Facebook Свежо