Мебели Италия
Since 2006

STONE iTALY

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия BUTTERFLY Трапезарна Маса STONE ITALY Серия BUTTERFLY

Код: 9786/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7605,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7605,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8307,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8307,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10774,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13913,00 лв.

Код: 9786 Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5899,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5899,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7234,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7234,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7702,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7702,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9916,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13328,00 лв.

Код: 9786/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6922,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6922,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7897,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7897,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8921,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8921,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 11573,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 15083,00 лв.

Код: 9797 Кръгла Трапезарна Маса ø160*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 7264,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 7264,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 7946,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 7946,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 9555,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 9555,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 12256,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 16282,00 лв.

Код: 9797/59 Кръгла Трапезарна Маса ø150*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6825,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6825,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 7381,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 7381,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 9116,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 9116,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 11700,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 15161,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия CAGE Трапезарна Маса STONE ITALY Серия CAGE

Код: 6556/L Трапезарна Маса 200*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7215,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7215,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10354,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13552,00 лв.

Код: 6556/М Трапезарна Маса 180*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7624,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7624,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9721,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 12841,00 лв.

Код: 6556/S Трапезарна Маса 220*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7556,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7556,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8746,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8746,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10988,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 14352,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия DAYTONA Трапезарна Маса STONE ITALY Серия DAYTONA

Код: 6166/L Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 6649,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 6649,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 7410,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 7410,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 8941,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 10744,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 14576,00 лв.

Код: 6166/S Трапезарна Маса 220*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 7283,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 7283,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 7800,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 7800,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 9457,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 11621,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 15863,00 лв.

Код: 6166/XL Трапезарна Маса 320*120*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 17404,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 17404,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 17911,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 17911,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 18427,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 18427,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 21226,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 21226,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 24297,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 31980,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия DIAMOND Трапезарна Маса STONE ITALY Серия DIAMOND

Код: 4446/L Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена или метална основа: 6357,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена или метална основа: 6357,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена или метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена или метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена или метална основа: 6698,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена или метална основа: 6698,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена или метална основа: 7605,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена или метална основа: 7605,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена или метална основа: 9136,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена или метална основа: 12938,00 лв.

Код: 4446/O Трапезарна Маса 220*110*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена или метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена или метална основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена или метална основа: 6698,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена или метална основа: 6698,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена или метална основа: 7069,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена или метална основа: 7069,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена или метална основа: 8044,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена или метална основа: 8044,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена или метална основа: 9672,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена или метална основа: 13942,00 лв.

Код: 4446/SO Трапезарна Маса 240*110*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена или метална основа: 8287,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена или метална основа: 8287,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена или метална основа: 8580,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена или метална основа: 8580,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена или метална основа: 8794,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена или метална основа: 8794,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена или метална основа: 9672,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена или метална основа: 9672,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена или метална основа: 11651,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена или метална основа: 16594,00 лв.

Код: 4446/SQ Трапезарна Маса 150*150*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена или метална основа: 5801,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена или метална основа: 5801,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена или метална основа: 6094,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена или метална основа: 6094,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена или метална основа: 6357,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена или метална основа: 6357,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена или метална основа: 7137,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена или метална основа: 7137,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена или метална основа: 8775,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена или метална основа: 12626,00 лв.

Код: 4447/71 Кръгла Трапезарна Маса ø180*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена или метална основа: 9214,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена или метална основа: 9214,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена или метална основа: 9721,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена или метална основа: 9721,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена или метална основа: 10208,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена или метална основа: 10208,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена или метална основа: 12529,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена или метална основа: 12529,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена или метална основа: 14839,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена или метална основа: 20202,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ESPRESSO Трапезарна Маса STONE ITALY Серия ESPRESSO

Код: 8046 Трапезарна Маса 180*110*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 6503,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 6503,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 7264,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 7264,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 8287,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 8287,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9867,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 12792,00 лв.

Код: 8046/L Трапезарна Маса 200*100*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4436,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4436,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 4729,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 4729,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5772,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5772,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 6893,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 8502,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 10988,00 лв.

Код: 8046/S Трапезарна Маса 220*110*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 6922,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 6922,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 7624,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 7624,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 8063,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 8063,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 9184,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 9184,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 11261,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 14527,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия EYE Трапезарна Маса STONE ITALY Серия EYE

Код: 6576/L Трапезарна Маса 200*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 9019,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 9019,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 10481,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 10481,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 12626,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 17131,00 лв.

Код: 6576/М Трапезарна Маса 180*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 8648,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 8648,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 9847,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 9847,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 11768,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 16302,00 лв.

Код: 6576/O Трапезарна Маса 220*110*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 8580,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 8580,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 8648,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 8648,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 10111,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 10111,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 12012,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 16380,00 лв.

Код: 6576/S Трапезарна Маса 220*106*76
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 9331,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 9331,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 9847,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 9847,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 11086,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 11086,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 13309,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 18154,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия FLUTE Трапезарна Маса STONE ITALY Серия FLUTE

Код: 7057/35 Кръгла Трапезарна Маса ø100*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 3266,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 3266,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 3461,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 3461,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 3578,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 3578,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 4163,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 4163,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 5089,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 7039,00 лв.

Код: 7057/55 Кръгла Трапезарна Маса ø140*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6406,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6406,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6825,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6825,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7137,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7137,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7995,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7995,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9994,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13699,00 лв.

Код: 7057/59 Кръгла Трапезарна Маса ø150*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6727,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6727,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7507,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7507,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8385,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8385,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10481,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 14449,00 лв.

Код: 7057/MO Овална Трапезарна Маса 180*120*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6406,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6406,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6825,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6825,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7137,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7137,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7995,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7995,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9994,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13699,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия FREEDOM Трапезарна Маса STONE ITALY Серия FREEDOM

Код: 4166/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5996,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5996,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 6552,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 6552,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 7868,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 7868,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9623,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9964,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 12792,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 19178,00 лв.

Код: 4166/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5996,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5996,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 6922,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 6922,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 8502,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 8502,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 11310,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 15083,00 лв.

Код: 4166/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 6289,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 7117,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 7117,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 8161,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 8161,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 9916,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 9916,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 13231,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 17423,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия HARRY Трапезарна Маса STONE ITALY Серия HARRY

Код: 7316/L Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5577,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5577,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6484,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6484,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7556,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7556,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9672,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13182,00 лв.

Код: 7316/S Трапезарна Маса 220*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6113,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6113,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6386,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6386,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8190,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10481,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 14966,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия HERMES Трапезарна Маса STONE ITALY Серия HERMES

Код: 7296 Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с дървен плот и естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4729,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4729,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 4992,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 4992,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5216,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5216,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 5382,00 лв
Цена с дървен плот и естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 5382,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 6601,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 8307,00 лв.

Код: 7296/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с дървен плот и естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5216,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5216,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5626,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5626,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 5967,00 лв
Цена с дървен плот и естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 7234,00 лв.
Цена с дървен плот и естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 9457,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия HORIZON Трапезарна Маса STONE ITALY Серия HORIZON

Код: 6666/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 8190,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 8434,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 8941,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 12402,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 15863,00 лв.

Код: 6666/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6094,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6094,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6601,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6601,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7624,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7624,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9165,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 12402,00 лв.

Код: 6666/O Трапезарна Маса 220*110*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6259,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6259,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6386,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6386,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7800,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7800,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9964,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13816,00 лв.

Код: 6666/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 6649,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 6649,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 7283,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 7283,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 8161,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 8161,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 10744,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 14332,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия IMPERO Трапезарна Маса STONE ITALY Серия IMPERO

Код: 6716/L Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 4992,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 4992,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 5626,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 5626,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7771,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7771,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9721,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 12841,00 лв.

 

Код: 6716/М Трапезарна Маса 180*100*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 4699,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 4699,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 5333,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 5333,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 5626,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 5626,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7234,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7234,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9136,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 12090,00 лв.

 

Код: 6716/P Трапезарна Маса 170*90*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 4261,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 4261,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 4875,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 4875,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 4992,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 4992,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7234,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7234,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9136,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 12090,00 лв.

 

Код: 6716/S Трапезарна Маса 220*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5626,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5626,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 6848,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 10725,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 13962,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 17131,00 лв.

 

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия KYOTO Трапезарна Маса STONE ITALY Серия KYOTO

Код: 3456/L Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5850,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5850,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7186,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9282,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 12236,00 лв.

Код: 3456/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4777,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4777,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5265,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5265,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 6581,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 8385,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 11505,00 лв.

Код: 3456/Р Трапезарна Маса 170*90*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 4163,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 4163,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 4504,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 4504,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5041,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5041,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 5655,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 7186,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 10062,00 лв.

Код: 3456/S Трапезарна Маса 220*106*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7751,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7751,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 10189,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 13669,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия LUGANO Трапезарна Маса STONE ITALY Серия LUGANO

Код: 4216/EL Разтегателна Трапезарна Маса 200/280*100*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 9896,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 9896,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 10237,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 10237,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 10891,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 10891,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 11573,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 11573,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 14206,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 19032,00 лв.

Код: 4216/EМ Разтегателна Трапезарна Маса 170/250*100*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 9233,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 9233,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 9555,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 9555,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 10237,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 10237,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 10725,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 10725,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 13231,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 17452,00 лв.

Код: 4226/EР Разтегателна Трапезарна Маса 170/250*90*74
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 8599,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 8599,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 9136,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 9136,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 9721,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 9721,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 10871,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 10871,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 13231,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 16916,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия MANHATTAN Трапезарна Маса STONE ITALY Серия MANHATTAN

Код: 3266/L Трапезарна Маса 200*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4582,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4582,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5119,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5119,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 5772,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 5772,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 6893,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 6893,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 8794,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 11749,00 лв.

Код: 3266/М Трапезарна Маса 180*106*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 4339,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 4339,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 4797,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 4797,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 5431,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 5431,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 6532,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 6532,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 8190,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.F: 10969,00 лв.

Код: 3266/SQ Квадратна Трапезарна Маса 150*150*74
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А1: 5216,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А1: 5216,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.А2: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.А2: 5460,00 лв.
Цена с естествен италиански камък Травентин кат.С: 6308,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.С: 6308,00 лв.
Цена с естествен италиански мрамор кат.Е: 7624,00 лв
Цена с естествен италиански гранит кат.Е: 7624,00 лв.
Цена с естествен италиански оникс кат.Е1: 9623,00 лв.
ЦЕна с естествен италиански оникс кат.F: 12694,00 лв.

 

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия MAYFAIR Трапезарна Маса STONE ITALY Серия MAYFAIR

Код: 5506/LR Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5362,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 6776,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 6776,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 8580,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 11164,00 лв.

Код: 5506/МR Трапезарна Маса 180*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5265,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5265,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 5967,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 6240,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 6240,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 8092,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 10403,00 лв.

Код: 5506/O Трапезарна Маса 220*110*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7069,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7069,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9282,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 11846,00 лв.

Код: 5506/SR Трапезарна Маса 220*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и дървена основа: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и дървена основа: 6289,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и дървена основа: 6581,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и дървена основа: 7069,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и дървена основа: 7069,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и дървена основа: 9282,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и дървена основа: 11846,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия OSCAR Трапезарна Маса STONE ITALY Серия OSCAR

Код: 6466/LO Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5752,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5752,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 5850,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 5850,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6064,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6064,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7088,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7088,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 8892,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 12236,00 лв.

Код: 6466/O Трапезарна Маса 220*110*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа: 5869,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа: 6094,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа: 6094,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа: 6503,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа: 6503,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа: 7673,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа: 7673,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа: 9457,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа: 13036,00 лв.

Трапезарна Маса STONE ITALY Серия PRETIGE Трапезарна Маса STONE ITALY Серия PRETIGE

Код: 4506/LO Трапезарна Маса 200*106*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа с набук или кадифе: 7478,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 7478,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 7673,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 7673,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 8161,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 8161,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 8775,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 8775,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа
с набук или кадифе: 10237,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа
с набук или кадифе: 14254,00 лв.

 

Код: 4506/O Трапезарна Маса 220*110*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 7868,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 7868,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 8161,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 8161,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 8697,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 9331,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 9331,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа
с набук или кадифе: 11329,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа
с набук или кадифе: 15600,00 лв.

 

Код: 4506/SO Трапезарна Маса 240*110*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 9379,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 9379,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 9672,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 9672,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 10237,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 10237,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 10988,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 10988,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа
с набук или кадифе: 13279,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа
с набук или кадифе: 17911,00 лв.

 

Код: 4506/XL Трапезарна Маса 320*120*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 15083,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 15083,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 15863,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 15863,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 16107,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 16107,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 18671,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 18671,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа
с набук или кадифе: 21226,00 лв.
ЦЕна с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа
с набук или кадифе: 28909,00 лв.

 

Код: 4507/51 Кръгла Трапезарна Маса ø130*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 5265,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 5265,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 5382,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 5382,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 5655,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 6357,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 6357,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа
с набук или кадифе: 7478,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа
с набук или кадифе: 10627,00 лв.

 

Код: 4507/55 Кръгла Трапезарна Маса ø140*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 5479,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 5479,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 5801,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 5801,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 6016,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 6016,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 6893,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 6893,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа
с набук или кадифе: 8287,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа
с набук или кадифе: 11651,00 лв.

Код: 4507/71 Кръгла Трапезарна Маса ø180*75
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 9214,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А1 и метална основа
с набук или кадифе: 9214,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 9604,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.А2 и метална основа
с набук или кадифе: 9604,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански камък Травентин кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 10111,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.С и метална основа
с набук или кадифе: 10111,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански мрамор кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 11768,00 лв
Цена с плот от естествен италиански гранит кат.Е и метална основа
с набук или кадифе: 11768,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.Е1 и метална основа
с набук или кадифе: 13816,00 лв.
Цена с плот от естествен италиански оникс кат.F и метална основа
с набук или кадифе: 19178,00 лв.

 


 

 

Свалете нашето мобилно приложение от app storeСвалете нашето мобилно приложение от google play store


Сподели със своите приятели:    Twitter  Facebook  Свежо