Мебели Италия
Since 2006

Calligaris

Трапезарна Маса Calligaris Серия GIOVE CERAMIC Трапезарна Маса Calligaris Серия GIOVE CERAMIC

Код: СВ/4739 Разтегателна Трапезарна Маса
Размери: 120(165)*120*75
Цена с плот меламин и метална основа: 1868,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло и метална основа: 1868,00 лв.
Цена с керамичен плот и метална основа: 2492,00 лв.
Цена с плот от екстра темперирано и метална основа: 1966,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

 

Трапезарна Маса Calligaris Серия GATE GLASS Трапезарна Маса Calligaris Серия GATE GLASS

Код: СВ/4088-MV 160 Трапезарна Маса
Размери: 160(220)*90*75
Цена с плот от бяло темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 4787,00 лв.
Цена с плот от бяло темперирано стъкло, лакирана рамка и метални крака: 3906,00 лв.
Цена с плот от бяло темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 4941,00 лв.
Цена с плот от черно темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 3849,00 лв.
Цена с плот от черно темперирано стъкло, лакирана рамка и метални крака: 2968,00 лв.
Цена с плот от черно темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 4003,00 лв.
Цена с плот от екстра прозрачно темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 4319,00 лв.
Цена с плот от екстра прозрачно темперирано стъкло, лакирана рамка и метални крака: 3438,00 лв.
Цена с плот от екстра прозрачно темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 4473,00 лв.

Код: СВ/4088-MV 180 Трапезарна Маса
Размери: 180(240)*100*75
Цена с плот от бяло темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 5123,00 лв.
Цена с плот от бяло темперирано стъкло, лакирана рамка и метални крака: 4235,00 лв.
Цена с плот от бяло темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 5277,00 лв.
Цена с плот от черно темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 4064,00 лв.
Цена с плот от черно темперирано стъкло, лакирана рамка и метални крака: 3177,00 лв.
Цена с плот от черно темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 4218,00 лв.
Цена с плот от екстра прозрачно темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 4592,00 лв.
Цена с плот от екстра прозрачно темперирано стъкло, лакирана рамка и метални крака: 3705,00 лв.
Цена с плот от екстра прозрачно темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 4746,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

 

Трапезарна Маса Calligaris Серия GATE WOOD Трапезарна Маса Calligaris Серия GATE WOOD

Код: СВ/4088-ML 160 Трапезарна Маса
Размери: 160(220)*90*75
Цена с дървен плот, метална рамка и метални крака: 4345,00 лв.
Цена с дървен плот, лакирана рамка и метални крака: 3463,00 лв.
Цена с дървен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 4499,00 лв.

Код: СВ/4088-ML 180 Трапезарна Маса
Размери: 180(240)*100*75
Цена с дървен плот, метална рамка и метални крака: 4577,00 лв.
Цена с дървен плот, лакирана рамка и метални крака: 3689,00 лв.
Цена с дървен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 4731,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

 

Трапезарна Маса Calligaris Серия GATE CERAMIC Трапезарна Маса Calligaris Серия GATE CERAMIC

Код: СВ/4088-MV 160 Трапезарна Маса
Размери: 160(220)*90*75
Цена с керамичен плот, метална рамка и метални крака: 5587,00 лв.
Цена с керамичен плот, лакирана рамка и метални крака: 4699,00 лв.
Цена с керамичен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 5741,00 лв.

Код: СВ/4088-MV 180 Трапезарна Маса
Размери: 180(240)*100*75
Цена с керамичен плот, метална рамка и метални крака: 5587,00 лв.
Цена с керамичен плот, лакирана рамка и метални крака: 4699,00 лв.
Цена с керамичен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 5741,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

 

Трапезарна Маса Calligaris Серия EMINENCE W WOOD Трапезарна Маса Calligaris Серия EMINENCE W WOOD

Код: СВ/4724-W 100 Трапезарна Маса
Размери: 100(160)*100*76
Цена с плот от меламин, метална рамка и лакирани дървени крака: 1737,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и дървени крака: 1724,00 лв.

Код: СВ/4724-W 110 Трапезарна Маса
Размери: 110(155)*70*76
Цена с плот от меламин, метална рамка и лакирани дървени крака: 1316,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и дървени крака: 1299,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и опушени дървени крака: 1441,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и лакирани дървени крака: 1423,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и дървени крака: 1406,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и опушени дървени крака: 1548,00 лв.
Код: СВ/4724-W 130A Трапезарна Маса
Размери: 130(180)*90*76
Цена с плот от меламин, метална рамка и лакирани дървени крака: 1425,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и дървени крака: 1408,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и опушени дървени крака: 1544,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и лакирани дървени крака: 1605,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и дървени крака: 1587,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и опушени дървени крака: 1724,00 лв.

Код: СВ/4724-W 130В Трапезарна Маса
Размери: 130(180)(230)*90*76 Цена: 1228,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и лакирани дървени крака: 1724,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и дървени крака: 1706,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и опушени дървени крака: 1843,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и лакирани дървени крака: 1968,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и дървени крака: 1950,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и опушени дървени крака: 2086,00 лв.

Код: СВ/4724-W 160A Трапезарна Маса
Размери: 160(210)*90*76
Цена с плот от меламин, метална рамка и лакирани дървени крака: 1496,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и дървени крака: 1478,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и опушени дървени крака: 1615,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и лакирани дървени крака: 1728,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и дървени крака: 1710,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и опушени дървени крака: 1847,00 лв.

Код: СВ/4724-W 160В Трапезарна Маса
Размери: 160(210)(260)*90*76
Цена с плот от меламин, метална рамка и лакирани дървени крака: 1792,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и дървени крака: 1774,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и опушени дървени крака: 1911,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и лакирани дървени крака: 2088,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и дървени крака: 2071,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и опушени дървени крака: 2208,00 лв.

Код: СВ/4724-W 160C Трапезарна Маса
Размери: 160(210)(260)(310)*90*76
Цена с плот от меламин, метална рамка и лакирани дървени крака: 2120,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и дървени крака: 2102,00 лв.
Цена с плот от меламин, метална рамка и опушени дървени крака: 2239,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и лакирани дървени крака: 2480,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и дървени крака: 2463,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и опушени дървени крака: 2599,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия FLY TABLE Трапезарна Маса Calligaris Серия FLY TABLE

Код: СВ/4702-V 90 Трапезарна Маса
Размери: 90(150)*90*76
Цена с плот от темперирано стъкло, дървена рамка и дървени крака: 1115,00 лв.
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, лакирана дървена рамка и лакирани дървени карака: 1322,00 лв.

Код: СВ/4702-HV 90 Трапезарна Маса
Размери: 90(150)*90*76
Цена с плот от темперирано стъкло, дървена рамка и дървени крака: 1184,00 лв.
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, лакирана дървена рамка и лакирани дървени карака: 1392,00 лв.

Код: СВ/4702-V 110 Трапезарна Маса
Размери: 110(170)*70*76
Цена с плот темперирано стъкло, дървена рамка и дървени крака: 1069,00 лв.

Код: СВ/4702-V 130 Трапезарна Маса
Размери: 130(230)*90*76
Цена с темперирано стъкло, дървена рамка и дървени крака: 1295,00 лв.
Цена с темперирано стъкло, лакирана дървена рамка и лакирани дървени крака: 1541,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия EMINENCE W Glass Трапезарна Маса Calligaris Серия EMINENCE W Glass

Код: СВ/4724-W 100 Трапезарна Маса
Размери: 100(160)*100*76
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и лакирани дървени крака: 1884,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и дървени крака: 1870,00 лв.

Код: СВ/4724-W 110 Трапезарна Маса
Размери: 110(155)*70*76
Цена с плот от темперирано стъкло или ламинат, метална рамка и лакирани дървени крака: 1423,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло или ламинат, метална рамка и дървени крака: 1406,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло или ламинат, метална рамка и опушени дървени крака: 1548,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

 

Трапезарна Маса Calligaris Серия EMINENCE M GLASS Трапезарна Маса Calligaris Серия EMINENCE M GLASS

Код: СВ/4724-М 100 Трапезарна Маса
Размери: 100(160)*100*76
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1646,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1558,00 лв.

Код: СВ/4724-М 110 Трапезарна Маса
Размери: 110(155)*70*76
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1228,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1160,00 лв.

Код: СВ/4724-М 130A Трапезарна Маса
Размери: 130(180)*90*76
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1404,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1299,00 лв.

Код: СВ/4724-М 130В Трапезарна Маса
Размери: 130(180)(230)*90*76
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1712,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1607,00 лв.

Код: СВ/4724-М 160A Трапезарна Маса
Размери: 160(210)*90*76
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1498,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1377,00 лв.

Код: СВ/4724-М 160В Трапезарна Маса
Размери: 160(210)(260)*90*76
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1806,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1685,00 лв.

Код: СВ/4724-М 160C Трапезарна Маса
Размери: 160(210)(260)(310)*90*76
Цена с плот от екстра темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 2139,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 2018,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия EMINENCE M CERAMIC Трапезарна Маса Calligaris Серия EMINENCE M CERAMIC

Код: СВ/4724-М 130А Трапезарна Маса
Размери: 130(180)*90*76
Цена с керамичен плот, метална основа и метални крака: 1804,00 лв.

Код: СВ/4724-М 160А Трапезарна Маса
Размери: 160(210)*90*76
Цена с керамичен плот, метална основа и метални крака: 2143,00 лв.

Код: СВ/4724-М 130В Трапезарна Маса
Размери: 130(180)*90*76
Цена с керамичен плот, метална основа и метални крака: 2141,00 лв.

Код: СВ/4724-М 160В Трапезарна Маса
Размери: 160(210)(260)*90*76
Цена с керамичен плот, метална основа и метални крака: 2480,00 лв.

Код: СВ/4724-М 200В Трапезарна Маса
Размери: 200(250)(300)*100*76
Цена с керамичен плот, метална основа и метални крака: 2913,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия DINE Трапезарна Маса Calligaris Серия DINE

Код: СВ/4094-Q 90 Трапезарна Маса
Размери: 90(130)*90*75 Цена: 772,00 лв.

Код: СВ/4094-R 110 Трапезарна Маса
Размери: 110(150)*70*75 Цена: 757,00 лв.

Код: СВ/4094-R 120 Трапезарна Маса
Размери: 120(170)*80*75 Цена: 803,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия ATELIER Трапезарна Маса Calligaris Серия ATELIER

Код: СВ/398-Е Трапезарна Маса
Размери: 170(226)*100*74,5
Цена с плот, рамка и крака Р12, Р27: 2256,00 лв.
Цена с плот, рамка и крака Р128: 1977,00 лв.

Код: СВ/398-RD Трапезарна Маса
Размери: 130(186)*130*74,5
Цена с плот, рамка и крака Р12, Р27: 2350,00 лв.
Цена с плот, рамка и крака Р128: 2081,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия BARON CERAMIC Трапезарна Маса Calligaris Серия BARON CERAMIC

Код: СВ/4010-MV 110 Трапезарна Маса
Размери: 110(155)*70*75
Цена с керамичен плот, сива метална рамка и сиви метални крака: 2338,00 лв.
Цена с керамичен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 2886,00 лв.
Цена с керамичен плот, бяла метална рамка и бели метални крака: 2338,00 лв.
Цена с керамичен плот, рамка от сатинирана стомана и крака от сатинирана стомана: 2338,00 лв.

Код: СВ/4010-MV 130 Трапезарна Маса
Размери: 130(90)*85*75
Цена с керамичен плот, сива метална рамка и сиви метални крака: 2671,00 лв.
Цена с керамичен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 3219,00 лв.
Цена с керамичен плот, бяла метална рамка и бели метални крака: 2671,00 лв.
Цена с керамичен плот, рамка от сатинирана стомана и крака от сатинирана стомана: 2671,00 лв.

Код: СВ/4010-MV 160 Трапезарна Маса
Размери: 160(220)*85*75
Цена с керамичен плот, сива метална рамка и сиви метални крака: 3087,00 лв.
Цена с керамичен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 3643,00 лв.
Цена с керамичен плот, бяла метална рамка и бели метални крака: 3087,00 лв.
Цена с керамичен плот, рамка от сатинирана стомана и крака от сатинирана стомана: 3087,00 лв.

Код: СВ/4010-MV 180 Трапезарна Маса
Размери: 180(240)*100*75
Цена с керамичен плот, сива метална рамка и сиви метални крака: 3713,00 лв.
Цена с керамичен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 4105,00 лв.
Цена с керамичен плот, бяла метална рамка и бели метални крака: 3713,00 лв.
Цена с керамичен плот, рамка от сатинирана стомана и крака от сатинирана стомана: 3713,00 лв.

Код: СВ/4010-LV 130 Трапезарна Маса
Размери: 130(90)*85*75
Цена с керамичен плот, дървена рамка и дървени крака: 2816,00 лв.

Допълнителни цветове с кодовете в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия BARON COUNTER Трапезарна Маса Calligaris Серия BARON COUNTER

Код: СВ/4010-CML 130 Трапезарна Маса
Размери: 130(190)*85*90
Цена с плот P17W, P18W, P22W, P35W, метална рамка и метални крака: 1657,00 лв.
Цена с плот P19W, метална рамка и метални крака: 2139,00 лв.
Цена с плот P27, матална рамка и метални крака: 1969,00 лв.
Цена с плот от ламинат P94, метална рамка и метални крака: 1868,00 лв.
Цена с плот от ламинат  P510, P649, P810, матална рамка и метални крака: 1932,00 лв.

Код: СВ/4010-CMV 130 Трапезарна Маса
Размери: 130(190)*85*90
Цена с керамичен плот, метална рамка и метални крака: 2769,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия BARON GLASS Трапезарна Маса Calligaris Серия BARON GLASS

Код: СВ/4010-MV 110 Трапезарна Маса
Размери: 110(155)*70*75
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 1917,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 2465,00 лв.

Код: СВ/4010-MV 130 Трапезарна Маса
Размери: 130(190)*85*75
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 2135,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 2683,00 лв.

Код: СВ/4010-MV 160 Трапезарна Маса
Размери: 160(220)*85*75
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 2315,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 2870,00 лв.

Код: СВ/4010-MV 180 Трапезарна Маса
Размери: 180(240)*100*75
Цена с плот от темперирано стъкло, метална рамка и метални крака: 2907,00 лв.
Цена с плот от темперирано стъкло, алуминиева рамка и хромирани крака: 3299,00 лв.

Допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарна Маса Calligaris Серия BARON WOOD Трапезарна Маса Calligaris Серия BARON WOOD

Код: СВ/4010-ML 110 Трапезарна Маса
Размери: 110(155)*70*75
Цена с дървен плот, метална рамка и метални крака: 1893,00 лв.
Цена с дървен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 2447,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и метални крака: 1642,00 лв.
Цена с плот от ламинат, алуминиева рамка и хромирани крака: 2190,00 лв.

Код: СВ/4010-ML 130 Трапезарна Маса
Размери: 130(190)*85*75
Цена с дървен плот, метална рамка и метални крака: 2042,00 лв.
Цена с дървен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 2590,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и метални крака: 1835,00 лв.
Цена с плот от ламинат, алуминиева рамка и хромирани крака: 2383,00 лв.

Код: СВ/4010-ML 160 Трапезарна Маса
Размери: 160(220)*85*75
Цена с дървен плот, метална рамка и метални крака: 2229,00 лв.
Цена с дървен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 2785,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и метални крака: 1985,00 лв.
Цена с плот от ламинат, алуминиева рамка и хромирани крака: 2541,00 лв.

Код: СВ/4010-ML 180 Трапезарна Маса
Размери: 180(240)*100*75
Цена с дървен плот, метална рамка и метални крака: 2761,00 лв.
Цена с дървен плот, алуминиева рамка и хромирани крака: 3153,00 лв.
Цена с плот от ламинат, метална рамка и метални крака: 2519,00 лв.
Цена с плот от ламинат, алуминиева рамка и хромирани крака: 2911,00 лв.

допълнителни цветове с кодове в снимките

Трапезарен Стол/Бар Стол Calligaris Серия ACE Трапезарен Стол/Бар Стол Calligaris Серия ACE

Код: СВ/1320 Трапезарен Стол
Размери: 42*45*84
Цена с основа Р77: 203,00 лв.
Цена с основа Р94, Р309: 139,00 лв.

Код: СВ/1693 Трапезарен Стол
Размери: 42*45*84
Цена с основа Р77: 203,00 лв.
Цена с основа Р94, Р309: 139,00 лв.

Код: СВ/1329 Бар Стол
Размери: 41,5*48*92
Цена с основа Р77: 232,00 лв.
Цена с основа Р309: 169,00 лв.

Код: СВ/1692 Бар Стол
Размери: 41,5*48*92
Цена с основа Р77: 232,00 лв.
Цена с основа Р309: 169,00 лв.

Код: СВ/1433 Бар Стол
Размери: 46*48*106,5
Цена с основа Р309: 209,00 лв.

Код: СВ/1691 Бар Стол
Размери: 46*48*106,5
Цена с основа Р309: 209,00 лв.

За избор на други цветове - кодове в снимките


<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

Сегашната визия на Calligaris се ражда от съюза между занаятчийство и традиция, синоним на качество, грижа и италиански стил и индустриализацията, лидер в производството на мебели. Към днешна дата на Calligaris Group има 600 служители, оперативни филиали в Съединените щати, Япония, Русия и Франция и пет производствени предприятия, включително един в Хърватска. Тя разпространява продуктите си над 800 на брой в 90 страни по целия свят.

 Свалете нашето мобилно приложение от app store

ios

Свалете нашето мобилно приложение от google play store

android

Сподели със своите приятели:    Twitter Facebook Свежо Google plus one


Мебели CANTORI Мебели Nieri Divani Мебели Astra Мебели Ceppi Style Мебели ACF Мебели Silik Мебели Pistolesi Мебели Calligaris Мебели MOBILPIU Мебели Calia Italia Мебели Arte Bagno Veneta Мебели RS Мебели Roberto Cavali Мебели Nova design Мебели Alta Moda Мебели Camelgroup Мебели Lamborghini Мебели Permaflex Мебели ArtGlass s.r.o. Мебели CAPPELLETTI Мебели ARREDOCLASSIC Мебели Sitap Мебели EgoItaliano Srl Мебели Plust Collection Мебели Vondom Мебели AHURA Мебели Giessegi Мебели L:A:S Мебели ALPA SALOTTI SRL Мебели Saber Mobili Мебели Accademia del Mobile Мебели Target Point