Мебели Италия

Мека мебел

Мека Мебел 635 Мека Мебел 635

Тройка Диван 224*95*80
Цена с кожа кат.2 - 3271,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 4261,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4788,00 лв.
Цена с дамаска - 2016,00 лв.
Двойка Диван 204*95*80
Цена с кожа кат.2 - 2560,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3316,00 лв.
Цена  с кожа кат.5 - 3726,00 лв.
Цена с дамаска - 1597,00 лв.
Фотьойл 110*95*80
Цена с кожа кат.2 - 1818,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2371,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2664,00 лв.
Цена с дамаска - 1116,00 лв.

Мека Мебел 613 Мека Мебел 613

Тройка Диван 229*109*87
Цена с кожа кат.2 - 3051,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 4005,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4414,00 лв.
Цена с дамаска - 2119,00 лв.
Двойка Диван 179*109*87
Цена с кожа кат.2 - 2362,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3091,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3406,00 лв.
Цена с дамаска - 1647,00 лв.
Фотьойл 129*109*87
Цена с кожа кат.2 - 1710,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2241,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2470,00 лв.
Цена с дамаска - 1188,00 лв.

Мека Мебел 4553 Мека Мебел 4553

Тройка Диван 222*98*72
Двойка Диван 182*98*72
Фотьойл 117*98*72

Комплект 3+2+1
Цена с кожа кат.2 - 6310,00 лв.

Мека Мебел 955 Мека Мебел 955

Тройка Диван 222*102*69
Цена с кожа кат.2 - 2776,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3046,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3348,00 лв.
Цена с дамаска -  1701,00 лв.
Двойка Диван 182*102*69
Цена с кожа кат.2 - 2155,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2362,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2596,00 лв.
Цена с дамаска - 1332,00 лв.
Фотьойл 122*102*69
Цена с кожа кат.2 - 1548,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 1705,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 1872,00 лв.
Цена с дамаска - 954,00 лв.

Мека Мебел SIR WILLIAM Мека Мебел SIR WILLIAM

Тройка Диван 227*94*73
Двойка Диван 175*94*73
Фотьойл 110*94*73

Комплект 3+2+1
Цена с кожа кат.2 - 8201,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 10006,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 11600,00 лв.
Цена с дамаска - 7066,00 лв.

Мека Мебел 915 Мека Мебел 915

Тройка Диван 235*108*70
Цена с кожа кат.2 - 3807,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 4239,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4932,00 лв.
Цена с дамаска - 2155,00 лв.
Двойка Диван 195*108*70
Цена с кожа кат.2 - 2920,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3253,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3784,00 лв.
Цена с дамаска - 1656,00 лв.
Фотьойл 124*108*70
Цена с кожа кат.2 - 2124,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2367,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2754,00 лв.
Цена с дамаска - 1206,00 лв.

Мека Мебел 911 Мека Мебел 911

Тройка Диван 233*106*70
Цена с кожа кат.2 - 3442,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3829,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4882,00 лв.
Цена с дамаска - 2313,00 лв.
Двойка Диван 188*106*70
Цена с кожа кат.2 - 2641,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3253,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3748,00 лв.
Цена с дамаска - 1773,00 лв.
Фотьойл 121*106*70
Цена с кожа кат.2 - 1921,00 лв.
Цена с кожа кат.3 -2367,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2727,00 лв.
Цена с дамаска - 1291,00 лв.

Мека Мебел FENICE 702 Мека Мебел FENICE 702

Тройка Диван 227*109*71
Двойка Диван 187*109*71
Фотьойл 109*109*71

Комплект 3+2+1
Цена с кожа: 6300,00 лв.

Мека Мебел 681 Мека Мебел 681

Тройка Диван 222*106*71
Цена с кожа кат.2 - 3807,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 4824,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 5620,00 лв.
Цена с дамаска - 2340,00 лв.
Двойка Диван 205*106*71
Цена с кожа кат.2 - 2920,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3699,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4311,00 лв.
Цена с дамаска - 1796,00 лв.
Фотьойл 136*106*71
Цена с кожа кат.2 - 2124,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2691,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3136,00 лв.
Цена с дамаска - 1305,00 лв.

Мека Мебел 663 Мека Мебел 663

Тройка Диван 222*107*75
Двойка Диван 182*107*75
Фотьойл 116*107*75

Комплект 3+2+1
Цена с кожа: 5190,00 лв.

Мека Мебел 658 Мека Мебел 658

Тройка Диван 217*97*74
Цена с кожа кат.2 - 3177,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 4072,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4680,00 лв.
Цена с дамаска - 2164,00 лв.
Двойка Диван 182*97*74
Цена с кожа кат.2 - 2439,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3127,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3591,00 лв.
Цена с дамаска - 1660,00 лв.
Фотьойл 136*97*74
Цена с кожа кат.2 - 1773,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2272,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2610,00 лв.
Цена с дамаска - 1210,00 лв

Мека Мебел 634 Мека Мебел 634

Тройка Диван 230*102*79
Цена с кожа кат.2 - 3456,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 4504,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 5170,00 лв.
Цена с дамаска - 2344,00 лв.
Двойка Диван 200*102*79
Цена с кожа кат.2 - 2650,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3456,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3964,00 лв.
Цена с дамаска - 1800,00 лв.
Фотьойл 138*102*79
Цена с кожа кат.2 - 1930,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2515,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2884,00 лв.
Цена с дамаска - 1309,00 лв.

Мека Мебел 592 Мека Мебел 592

Тройка Диван 187*96*72
Цена с кожа кат.2 - 2475,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3082,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3559,00 лв.
Цена с дамаска - 1642,00 лв.
Двойка Диван 130*96*72
Цена с кожа кат.2 - 1899,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2362,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2731,00 лв.
Цена с дамаска - 1260,00 лв.
Фотьойл 74*96*72
Цена с кожа кат.2 - 1381,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 1719,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 1984,00 лв.
Цена с дамаска - 918,00 лв.

Мека Мебел 381 Мека Мебел 381

Тройка Диван (с махащи седалки)
Размери: 232*106*75
Цена с кожа кат.2 - 3654,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 4437,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 5278,00 лв.
Цена с дамаска - 2178,00 лв.
Двойка Диван (с махащи седалки)
Размери: 192*106*75
Цена с кожа кат.2 - 2803,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3406,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4054,00 лв.
Цена с дамаска - 1674,00 лв.
Фотьойл ( с махащи седалки)
Размери: 94*106*75
Цена с кожа кат.2 - 2038,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2475,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2947,00 лв.
Цена с дамаска - 1215,00 лв.

Мека Мебел 269 Мека Мебел 269

Тройка Диван 226*94*79
Цена с кожа кат.2 - 2601,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3235,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3685,00 лв.
Цена с дамаска - 1872,00 лв.
Двойка Диван 186*94*79
Цена с кожа кат.2 - 1998,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2479,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2826,00 лв.
Цена с дамаска - 1435,00 лв.
Фотьойл 128*94*79
Цена с кожа кат.2 - 1453,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 1804,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2056,00 лв.
Цена с дамаска - 1044,00 лв.

Мека Мебел 262 Мека Мебел 262

Тройка Диван 238*102*97
Цена с кожа кат.2 - 3402,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 4194,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4783,00 лв.
Цена с дамаска - 2403,00 лв.
Двойка Диван 198*102*97
Цена с кожа кат.2 - 2610,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3217,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3672,00 лв.
Цена с дамаска - 1845,00 лв.
Фотьойл 139*102*97
Цена с кожа кат.2 - 1899,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2340,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2673,00 лв.
Цена с дамаска - 1341,00 лв.

Мека Мебел SIMON 216 Мека Мебел SIMON 216

Тройка Диван 232*94*81
Двойка Диван 172*94*81
Фотьойл 117*94*81

Комплект 3+2+1
Цена с кожа кат.2 - 8516,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 9266,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 10670,00 лв.
Цена с дамаска - 5400,00 лв.

Мека Мебел 210 Мека Мебел 210

Тройка Диван 242*100*100
Цена с кожа кат.2 - 3019,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 3861,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 4405,00 лв.
Цена с дамаска - 2110,00 лв.
Двойка Диван 187*100*100
Цена с кожа кат.2 - 2317,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2961,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 3379,00 лв.
Цена с дамаска - 1620,00 лв.
Фотьойл 132*100*100
Цена с кожа кат.2 - 1687,00 лв.
Цена с кожа кат.3 - 2155,00 лв.
Цена с кожа кат.5 - 2457,00 лв.
Цена с дамаска - 1179,00 лв.

 


<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

Мека мебел

Мека мебел. Италианска мека мебел за дома и офиса. Луксозна мека мебел от Италия. Мебели от най-популярните фирми производители в Италия. 
Мебели Италия” предлага богат асортимент от мека мебел в различни стилове – от класическото до модерното. Изключително качествената мека мебел в разнообразния ни каталог е дело на най-престижните фабрики и брендове, произвеждащи обзавеждане за дома и офиса на Ботуша.
Сподели със своите приятели:    Twitter Facebook Свежо Google plus one


Мебели Versace Мебели MBM Мебели Astra Мебели Alpe Мебели ACF Мебели Miniforms Мебели Florida Family Мебели Mab Мебели R.A. MOBILI Мебели Arte Bagno Veneta Мебели RS Мебели Nova design Мебели Alta Moda Мебели AS CREATION Мебели Lamborghini Мебели DITRE ITALIA Мебели Banci

Мебели на лизинг

Мебели на кредит Всички продукти се предлагат на лизинг чрез лизингова компания TBI Credit и BNP Paribas Personal Finance.
Без първоначална вноска! Одобрение само за 30 мин.!